Pély Község Önkormányzata, 3381 Pély, Fő utca 165.     Telefon: 36/469-931,Fax: 36/569-035,e-mail: hivatal@pely.hu

ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Pély Község Önkormányzata a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra nyújtotta be támogatási kérelmét, és nyerte el a Pély Község bekapcsolása az EuroVelo 11 kerékpár útvonal vérkeringésébe című és TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00016 azonosító számú pályázatot.

A projekt célja Pély község fő turisztikai fejlesztési szándékát, irányvonalát tükrözi: az átfogó cél a település bekapcsolása a térség, tágabb értelemben a Tisza-tó vidékének turizmusába. Ebből fakadóan további cél a település ismertté, népszerűbbé tétele a keresleti oldalon mind a célcsoportok, mind a motivácó tekintetében. Az árvédelmi töltés kerékpáros megközelítése érdekében, a lakott terület határát jelentő Dobó István utcától új, önálló kerékpárút kerül kiépítésre a Pélyi-csatornáig, az önkormányzat tulajdonában lévő fióktöltés mentén haladó földút helyén. Az így kiépülő nyomvonal az árvédelmi töltésen haladó üzemi úthoz csatlakozva, közvetett, ám könnyű elérést biztosít a nemzetközi turisztikai nyomvonalnak számító EuroVelo 11 kerékpáros útvonalhoz.

A projekt keretében, a turisztikai vonzerő növelése érdekében, kerékpáros pihenőhelyek kerülnek kialakításra a Jászsági-főcsatornán található Sajfoki szivattyútelep (Kétkémény) környezetében, valamint Pély település központjában, a Fő utca – Tarnai utca keresztezésénél.

Támogatási összeg: 75 000 000.- Ft.